Nyheter i MedAKT 4


Internmeddelanden
Användare kan skicka meddelanden och påminnelser sinsemellan där journalposter även kan bifogas som bilagor. Detta kan även användas för att skicka/lämna påminnelser till sig själv, t.ex om något man ska komma ihåg dagen därpå.

Möjlighet att skapa genvägar
Varje användare kan definera egna genvägar och kortkommandon till vanligt använda funktioner i MedAKT.

Frågeverktyget MedAKT Query
Ett mycket kraftfullt verktyg för att söka och sammanställa uppgifter från patientdatabasen.

Rapporter med hyperlänkar
Vissa rapporter kan skapas med så kallade hyperlänkar. Exempelvis har rapporten "Ej besvarade remisser", som listar alla remisser man ännu ej fått svar på, en klickbar länk på vilken man kan klicka för att den remiss det gäller ska visas.

Egna fält
På både patientsidan och journalsidan finns möjlighet att definiera egna fält. Man vill kanske kunna registrera "Företag" på en patient. Med ett mycket enkelt kommando skapas detta extra fält för inmatning av företag på patientsidan.

Kopplade dokument
Till varje patient kan man koppla externa dokument, program eller andra filer. Man kan även markera dessa som privata eller allmänna, dvs man kan ange om de ska vara tillgängliga för alla användare eller bara den som skapade dokumentet.

Anpassningsbar journal
På journalsidan kan man ställa in om man vill se recept, labprover och remisser samtidigt. Detta ger en bra överblick över patienten, all information finns tillgänglig utan att man behöver växla sida.