MedAKT FAQ - Vanliga frågor

Fråga  1 Programmet hänger sig strax innan inloggningsbilden skall komma upp.
Svar Kontrollera att det finns en standardskrivare installerad och att denna är gitltig/tillgänglig.

Fråga  2 Felet "ogiltig åtgärd" kommer upp när man skriver ut journal eller lab.
Svar Kontrollera i Inställningar att sökväg till temporär databas verkligen pekar på databasen som ligger i tempkatalogen och inte den som ligger i programkatalogen. (Gäller bara Client Server versionen)

Fråga  3 Vid utskrift av journal, labe eller samlingsräkning får man felet "Incorrect session parameter"
Svar Plocka fram MedAKT CD:n.
Gå till mappen Util\MDAC-Jet
Dubbelklicka på Jet35sp3.exe för att installera denna service pack
(Gäller bara Client Server versionen)

Fråga  4 Jag får en röd "vågig" linje under mitt labvärde fast det är riktigt inmatat, och det går inte heller att spara
Svar Kontrollera labprovet att referensvärdet är riktigt noterat och inte innehåller några < eller > tecken.

Fråga  5 Får felet "Could not convert variant of type (Null) into type (String)" då patient, kvitto eller tidbokning skall sparas.
Svar Om frikortsnummer saknas kontrollera att detta fält verkligen är tomt och inte innehåller något mellanslag.

Fråga  6 Får felet "Typnamnet är ogiltigt" när man trycker Ny på journal
Svar Fel i MDAC. Installera om denna.

Fråga  7 När man skriver ut sjukintyg, LoH och andra blanketter så kommer inte X ut i rutorna för detta
Svar Kontrollera teckenstorleken i Egenskapen för bildskärm\inställningar\Avancerat\DPI inställning att detta står på Normalt

Fråga  8 Jag får inte integrationen med e-recept att fungera
OBS! Detta gäller enbart versioner tidigare än 4.57!
Svar Det finns ett antal saker som måste vara registrerade.
  1. För det första måste man ha beställt e-recept funktionen på www.e-recept.se. När detta beställs skall man även säga "att man skall ha integration med journalsystemet MedAKT"
  2. När detta är gjort måste Arbetsplatskod vara registrerat på kliniken i MedAKT.
  3. På de användare som skall använda e-recept måste även förskrivarkod och personnummer registreras i MedAKT
De e-recept man skriver på www.erecept.nu skall automatiskt sparas ner i journaldatabasen i MedAKT. För att detta skall fungera måste man oftast göra följande inställningar i Internet Explorer:
Klicka på denna länk för beskrivning med bilder (OBS! Detta gäller enbart version 4.56 och tidigare av MedAKT)

Fråga  9 När jag startar MedAKT får jag felet QLUsersSysdata is missing or incorrect
Svar Kontrollera kontrollpanelens inställningar för Regionala Inställningar att den står på Svenska med svenskt datumformat. Man kan få detta felet om MedAKT första gången installeras på en Svensk serverer så att licensen skapas med svenska inställningar och om man sedan byter till Engelsk server så kan MedAKT i vissa fall inte tolka licensen.

Samma fel kan man få om filen midas.dll inte är registrerad, den skall normal ligga i Windows/System katalogen

Om man kör 64-bitars Windows 7 (ibland även 32-bitars) så kan Windows meddela ett felaktigt datumformat till Applikationen vilket gör att man får just detta fel. Lös detta genom att byta språk i kontrollpanelen till t.ex Norska, spara detta och byta sedan tillbaka till Svenska igen.


Fråga 10  När jag klickar på e-recept länken i MedAKT för att komma in på e-recept så får jag felet "...Operating system denied access...."
Svar Kontrollera att filer med filändelsen .html är accocierade med Internet Explorer eller annan web läsare som du använder.

Fråga 11  När jag tittar i förskrivningslistan så står det vid ett preparat att det är itterterat 4 gånger men det finns inget + tecken i vänsterkanten som jag kan klicka på för att se tidigare "versioner"
Svar Detta beror på att du valt att enbart se "Endast gällande" och de tidigare "versionerna" är utsatta. Ta bort "Endast gällande" från filtret så ser du alla "versioner"

Fråga 12  När jag söker fram en patient får jag följande fel.
Svar Detta beror troligen på att under fliken kopplade dokument ligger ett dokument kopplat med en konstigt sökväg

Fråga 13  Det går inte att konfigurera backup programmet i Windows 7
Svar Programmet måste köras som admin, det räcker inte att vara inloggad som admin på maskinen.
Högerklicka över i programikonen och välj "Kör som administratör"

Fråga 14  Vid utskrift av journal får man felet "Error converting varchar to datetime"
Svar Kontrollera datuminställningen i kontrollpanelen. Datum formatet skall vara yyyy-mm-dd och inte yy-mm-dd

Fråga 15  Hur installerar jag en uppdatering eller Hotfix?
Svar Läs igenom instruktioner

Fråga 16  Jag har problem med midas.dll på min 64-bitars maskin?
Svar Om man installera Medakt på en 64bitars maskin kan man behöva kopiera in Midas.dll manuellt. Men den ska då INTE ligga i System32 mappen. Verkar nämligen inte som att windows kan registrera den från denna mapp. Om man däremot lägger den i Medakts programmapp och registrera den därifrån så ska det funka.

Fråga 17  Jag får programkörningsfel vid aktivering av e-Recept.
Svar Kan bero på en inställning i Windows som heter Dataexekveringsskydd. Om denna är inställd på att
kontrollera alla program behöver MedAKT undantas.
Vi rekommenderar att ni kontaktar oss för hjälp med denna inställning.

Fråga 18  När jag öppnar diverse rapporter kommer meddelandet "Error creating Form: "" is not a valid floating point value"
Svar Det beror på att Internet Explorer saknar inställningar om marginaler
Öppna Internet Explorer
Välj Förhandsgranska
Klicka Instaällningar och ange marginaler på Vänster, Höger, Överst och Nederst

Fråga 19  Vilka inställningar behöver jag göra för att e-recept skall fungera
Svar Se: http://medakt.se/medakt_isupport/medakt-help/html/hlp_behxrigheter.htm#erecept