Denna bild visar MedAKT i sin helhet med flera fönster öppna samtidigt, två patientkort, tidboken och kassan.
Varje öppet fönster visas som en knapp på den s.k MedAKT-baren på höger sida,
genom att klicka på knappen kan man snabbt växla mellan öppna fönster.