MedAKT-utforskaren

MedAKT-utforskaren är en central del i programmet, utseendet kan variera en del beroende på behörigheter och vilka tilläggsmoduler som är installerade. Den följer Windows standard, vilket gör den mycket lättnavigerad. Från MedAKT-utforskaren startas alla delar i programmet.
MedAKT-utforskaren


Mina favoriter

I mappen mina favoriter kan varje användare själv lägga upp genvägar till olika delar i programmet och även externa genvägar. Varje genväg kan även tilldelas ett kortkommando som användaren själv väljer. I bilden t.v är Tidboken satt som autostart vilket innebär att för användare Ola Ekelund startar tidboken automatiskt när just han loggar in.
Mina favoriter


Behörigheter

Behörigheter skapas för enskilda användare eller grupper av användare (s.k roller).
Medakt programbehörighet


Patientkort

Patientkortet innehåller alla uppgifter på just en patient indelat i delar med ett fliksystem. Antalet flikar varierar beroende på installerade moduler och vilken behörighet användaren har.
Medakt patientkort

Journalkort

Journalkortet ger en fullständig överblick över patienten. Förutom den skrivna journalen ser man Diagnoser, Recept, Remisser och Labsvar i den s.k informationspanelen. För att passa olika användares behov är Journalkortet är helt konfigurerbart m.a.p vad man vill se i informationspanelen, var den skall visas, färger i journal texten mm.

Förutom ett se en journal åt gången kan man visa alla journaler i datumordning som en löptext eller välja att läsa alla journaler i rubrikordning. Det sistnämnda är mycket bra för att snabbt få en överblick över hur t.ex "Status" har förändrats på en patient.

Journalen kan skrivas ut i sin helhet eller delar inom ett visst datum och/eller för enbart en vårdgivare.

Medakt journalkort


Rapporter

Kraftfulla rapporter med länkar. I bilden ovan visas återkallslistan. Genom att klicka på namnet öppnas automatiskt denna patients patientkort.

Dessutom finns MedAKT Query för att snabbt göra egna sökningar i databasen, med avancerade grupperingsfunktioner.
MedAKT rapporter


Navigering

Det är enkelt att navigera sig runt mellan olika aktiva delar i MedAKT. I bilden ovan är två tidböcker och två patientkort öppna. I den blå navigationslisten till höger visas alla öppna fönster med ikoner. Genom att klicka på dessa växlar man fönster, alternativt snabbkommando Ctrl+Fliknummer.
Medakt