MedAKT Journal med användarvänlighet och enkelhet i fokus

Syrror

Systemet innehåller det mesta som man kan tänkas behöva på en klinik. Tidbokning, journalskrivning, remisser, e-Recept, labresultat och mycket mera. MedAKT är utvecklat med den senaste tekniken och med ett användargränssnitt som följer Windows-standard varför det är lätt att lära sig använda.

MedAKT är uppbyggt i moduler och ni använder enbart de delar som är tillämpliga för just er verksamhet, övriga delar kan döljas. Modul och behörighetssystemet gör dessutom MedAKT skalbart både på system och användarnivå.

I MedAKT har alla användare en individuell sida där all viktig information samlas. Alla användare gör sina egna inställningar för hur de vill att systemet skall fungera. För receptionisten är kanske tidboken det viktigaste. Då kan man ställa in programmet så att hen alltid får upp den vid start, medan sekreteraren istället får upp vissa journalkort vid start.

Journalen
Journalkortet ger en överblick över samtliga patientuppgifter. Förutom den skrivna journalen ser man Diagnoser, Recept, Remisser och Labsvar i den sk informationspanelen. Journalkorten kan enkelt anpassas för olika användares behov:
Vad man vill se i informationspanelen, vart det skall visas, vilka färger som ska finnas i journaltexten mm. Varje användares behörighet styr vilka delar av journalsystemet som denne har tillgång till.

Säkerhet
Behörighet tilldelas unikt för varje användare, eller grupp av användare. Varje del i journalen som lab, recept, remiss mm har separat behörighet för läsning, skrivning, radering, signering och ändring.

Moduler
MedAKT består av flera moduler som kan integreras, men ändå installeras oberoende av varandra. Kundanpassade moduler kan även utvecklas för specifika ändamål och dessa kommer då att fungera som en naturlig del av grundprogrammet. Varje användare kan tilldelas enskilda behörigheter för olika moduler.

Utveckling
MedAKT är utvecklat med den senaste systemtekniken. En uppdelning har gjorts i så kallad treskiktsarkitektur vilket borgar för ett lättunderhållet och flexibelt system.